Wyścig o przestrzeń w wielopiętrowych budynkach

Każdego roku Nowy Jork generuje ponad 14 milionów ton śmieci. Pomimo podejmowania wielu wysiłków mających na celu zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach oraz ich redukcję, jednym z rosnących trendów niweczących te starania jest znaczny wzrost opakowań kartonowych w łańcuchu dostaw.

Według Emporis, wiodącego dostawcy projektów budowlanych na świecie, około 1870 roku wartość nieruchomości na Dolnym Manhattanie wywołała potrzebę budowy wysokopiętrowych budynków. Postęp techniczny w zakresie konstrukcji żelaznych i wind zaowocował powstaniem pierwszych wieżowców. Pod koniec stulecia dolna wschodnia część Manhattanu była jednym z najgęściej zabudowanych wysokościowcami obszarów na świecie. Obecnie w samym Nowym Jorku jest ponad 6300 wieżowców i około 390 000 niskich budynków. Jednak wraz ze wzrostem liczby zabudowań i rosnącą liczbą mieszkańców przybywa śmieci. Każdego roku Nowy Jork generuje ponad 14 milionów ton śmieci i wydaje około 2,3 miliarda dolarów na ich utylizację. Chociaż podejmuje się wiele wysiłków w celu zmniejszenia ilości odpadów na wysypiskach oraz ich redukcji u źródła, chociażby poprzez akcję „Zero Waste Challenge” zainicjowaną przez samego burmistrza Nowego Jorku Billa de Blasio, nadal rosnącym trendem niweczącym te próby jest znaczny wzrost opakowań kartonowych.

 

 

Według artykułu zamieszczonego na NYtimes.com, branża e-commerce o wartości 350 miliardów dolarów podwoiła się w ciągu ostatnich pięciu lat. W artykule Kathleen Jusek na Forbes.com „Przyszłość handlu detalicznego to szybka, bezpłatna dostawa”, psycholog konsumencki, dr Kit Yarrow, wprowadził wyrażenie „Chcę tego, czego chcę i kiedy tego chcę(I Want What I Want When I Want It - IWWIWWIWI) jako wyjaśnienie tej rosnącej na całym świecie tendencji. W świecie określanym „IWWIWWIWI” szybka i bezpłatna dostawa nie jest już postrzegana jako udogodnienie, ale raczej jako oczekiwanie.

Jak więc budynki mieszkalne radzą sobie ze wzrostem ilości opakowań kartonowych?
Odpowiedź: Używają belownic do kartonu.

Właściciel budynku lub zarządca nieruchomości, powinien zadbać o prasowanie/belowanie materiałów nadających się do recyklingu - zwłaszcza kartonu i plastiku (PET / folia). Surowiec nadający się do recyklingu w belach zwalnia bardzo pożądaną przestrzeń wewnętrzną dla sklepów, najemców, a nawet dodatkowego parkingu. Minimalizuje również ilość miejsca składowania odpadów na chodnikach w dni, w których nie odbywa się wywóz śmieci.

Belowanie surowca wtórnego nie tylko redukuje koszty, oszczędza również czas pracowników. Redukcja odpadów u źródła to także mniejsze prawdopodobieństwo nałożenia przez miasto kar oraz opłat za niewłaściwe gospodarowanie odpadami. Belowany surowiec może generować znaczny dochód dla właściciela lub zarządcy nieruchomości, pozwalając na pokrycie kosztów inwestycji zakupu belownicy. A co najważniejsze, przyczynia się do realizacji Zero Waste Challenge, zapewniając jednocześnie najemcom wartość dodaną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Według Boba Frustaci, prezesa Premier Compaction Systems, wiodącego dostawcy sprzętu i usług w Nowym Jorku, New Jersey, Connecticut, Pensylwanii:
„Prasy do tektury są integralną częścią programów recyklingu budynków wysokich i niskich. Pracowaliśmy z ponad 300 budynkami w Nowym Jorku i odkryliśmy, że mniejsze prasy belujące, takie jak Orwak Compact 3110 i 3115 oraz prasa wielokomorowa Orwak Multi 5070, znacznie zwiększyły wydajność personelu i zwolniły cenną przestrzeń wewnętrzną. Często mamy klientów, którzy zaczynają od zakupu jednej belownicy, by z czasem zakupić kolejne, gdy osobiście zauważą korzyści. Prasy o mniejszych gabarytach są łatwe w instalacji, nie mają specjalnych wymagań elektrycznych i można je umieścić w kilku miejscach, tak by zapewnić jak najlepszy dostęp dla pracowników ”.

Bob dodaje:
„Wraz ze wzrostem liczby przesyłek w opakowaniach kartonowych zauważyliśmy, jak w dużych budynkach z 300 lokalami mieszkalnymi ilość zamawianych dostaw w ciągu kilka lat wzrosła od 150 do 700 dziennie w 2017 r.”

Czasami wydaje się, że jedyną rzeczą, która przewyższa wyścig do nieba, jest wyścig o przestrzeń na Ziemi. Tak więc, dopóki detaliści nie wymyślą rozwiązania dostaw, które nie wymagają nadmiernej ilości tektury, właściciele budynków i zarządcy nieruchomości będą prowadzić wyścig o przestrzeń. Jeśli dokonamy właściwych zmian i sprawimy, że zadziałają one w Ameryce, możemy sprawić, że zadziałają wszędzie.

 

Autor: Lisa Cassidy
Orwak North America