DOBRE PRAKTYKI GOSPODARKI ODPADAMI W PUBACH I RESTAURACJACH

W branży usług gastronomicznych znalezienie sposobów zwiększenia zysku, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego wizerunku wśród klientów, jest bardzo ważne do zachowania ciągłości działalności, rozwoju i zadowolenia klientów. Bez względu na to czy jest to bar szybkiej obsługi, restauracja czy każdy inny punkt obsługi gastronomicznej.

Jak zatem uczynić biznes z usługami gastronomicznymi bardziej opłacalnym? Kluczowe zagadnienia, które przekładają się na wyniki finansowe działalności gospodarczej to zapobieganie powstawaniu odpadów, zmniejszenie kosztów gospodarowania odpadami oraz recykling.

W każdym punkcie gastronomicznym można zaleźć sposoby obniżenia kosztów zakupów produktów i utylizacji odpadów, zachowując pozytywny wpływ na jakość i obsługę gości.

Praktykowanie redukcji i ponownego wykorzystania powstałych odpadów oraz recyklingu tych, które nie zostaną ponownie wykorzystane, z pewnością zmniejszy koszty ich usuwania i przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów na ziemi. Inteligentne zakupy i właściwe wykorzystanie surowców i półproduktów pozwoli każdej firmie gastronomicznej zaoszczędzić na kosztach.

KILKA SPOSOBÓW, ABY ODPADÓW BYŁO MNIEJ

Restauracje mogą znacznie obniżyć koszty i zminimalizować ilość odpadów wdrażając prosty program recyklingu, który może obejmować m.in. takie praktyczne elementy, jak:

 • Unikanie zbyt dużych zakupów. Nadmierne zakupy wiążą się z ryzykiem przeterminowania produktów spożywczych. Warto rozważyć stosowanie systemu śledzenia zasobów do wytwarzania produktów końcowych, w którym dostępna jest analiza poziomu zapasów, wydatkowania i przewidywania przyszłych potrzeb, jak również śledzenie zamówień i ich ekonomiczne wykorzystanie.
 • Zużywanie produktów wg zasady, że produkty o najbliższej dacie przydatności do spożycia zużywane są w pierwszej kolejności. W ten sposób zmniejszane jest ryzyko zalegania w magazynie produktów przeterminowanych, niezdatnych do użycia, a to niepotrzebne i niechciane koszty.
 • Aby uniknąć psucia produktów żywnościowych, należy przechowywać je w szczelnych i odpowiednich pojemnikach, ograniczających dostęp powietrza.
 • Warto stosować pojemniki wielokrotnego użytku do przechowywania artykułów spożywczych. Od dostawców można wymagać dostarczania żywności w pojemnikach wielokrotnego użytku, które nadają się do ponownego wykorzystania.
 • Produkty, które mają długi termin przydatności do spożycia, warto kupować w dużych opakowaniach lub luzem, o ile jest dostępna przestrzeń do ich przechowywania, aby ograniczyć odpady opakowaniowe.
 • Jeśli jedzenie i napoje są podawane na zastawie jednorazowej, warto rozważyć zastąpienie jej tradycyjną, wielokrotnego użytku.
 • Wszystkie urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) powinny być poddawane regularnym przeglądom konserwacyjnym.
 • Warto zadbać, aby w chłodziarkach nie występowały straty powietrza i pamiętać, aby zawsze były szczelnie zamknięte.
 • Produkty sypkie (np. przyprawy, kasze) warto kupować w dużych opakowaniach zbiorczych i używać z wykorzystaniem dozowników. Dotyczy to również artykułów higienicznych i czyszczących (np. mydło w płynie) – w tym przypadku warto zwrócić uwagę, aby wykorzystywane środki były przyjazne dla środowiska.
 • Serwetki, ręczniki papierowe, papier toaletowy, torby itp. produkty warto zamawiać z materiałów nadających się do odzysku. To jest po prostu bardziej opłacalne.
 • Zaleca się rezygnację z produktów styropianowych – zajmują więcej miejsca niż podobne z papieru lub kartonu.

SORTOWANIE, PRASOWANIE, RECYKLING 
—  ZYSK Z ODPADÓW

Korzystanie z recyklingu przyczynia się do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami.

 • Rozważ możliwość recyklingu/sprzedaży zużytych opakowań szklanych. Szkło jest idealne do tego celu. To odzyskane koszty, a czasem dodatkowy zysk.
 • Tekstylne ubrania robocze, obrusy itp. można oddawać do selektywnego punktu zbiórki tego typu rzeczy lub do sklepów typu second hand.
 • Koniecznie trzeba rozważyć używanie kompaktora lub belownicy do sortowania, pakowania i zmniejszenia ilości gromadzonych odpadów.

Gospodarowanie odpadami to poza wymogiem prawnym również możliwość dodatkowych przychodów z recyklingu odpadów, a to doskonałe rozwiązanie dla firmy, jej otoczenia rynkowego i środowiska.

W pubach, restauracjach, klubach nocnych i barach powstaje bardzo dużo odpadów. W wielu tego typu punktach gastronomicznych szuka się rozwiązania na sortowanie i gromadzenie odpadów tak, aby nie zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu zarówno personelowi, jak i gościom. Z tego również względu zarządzanie odpadami jest dość wrażliwym procesem.

Kompaktory i belownice ORWAK są zaprojektowane tak, aby zachować czystą i uporządkowaną przestrzeń w miejscu powstawania i gromadzenia odpadów. Jedno małe kompaktowe urządzenie zapobiega m.in. wypadkom, zwiększa dostępną przestrzeń poprzez minimalizowanie odpadów, redukuje ręczną obsługę i minimalizuje zagrożenie pożarowe. Rozwiązania ORWAK w zakresie gospodarki odpadami u źródła pozwalają oszczędzić pieniądze i minimalizować koszty zarządzania odpadami w pubie, restauracji, barze i podobnym punkcie gastronomicznym.

URZĄDZENIA DO PRASOWANIA ODPADÓW TO PRZYCHODY

Folder informacyjnyKarton, papier, tektura, plastik (butelki PET) i metal (puszki aluminiowe) to surowce bardzo cenne dla zakładów odzysku i przerobu surowców wtórnych. Przedsiębiorstwa zajmujące się ich przetwarzaniem płacą za dostarczenie posegregowanych, zagęszczonych i jednorodnych rodzajów odpadów. Dlaczego na tym nie zarabiać?

Kompaktory i belownicę do odpadów zmniejszają ich objętość nierzadko do 90%! Oznacza to mniej pojemników, mniej transportów, mniej obsługi, więcej czasu, więcej przestrzeni, większe bezpieczeństwo i więcej pieniędzy na rozwój firmy.

Recykling to wielki biznes, ale w usługach gastronomicznych nie jest głównym priorytetem. Eksperci Orwak Polska wiedzą o tym i proponują satysfakcjonujące możliwości finansowania pras i belownic dostosowane do konkretnych potrzeb i możliwości. Dowolne urządzenie ORWAK, usprawniające proces zarządzania odpadami w punkcie gastronomicznym, można kupić, wydzierżawić lub wziąć w leasing.

Więcej informacji