ORWAK FLEX 5030-NHD

Ten kompaktor umożliwia bezpieczne, czyste i bardzo wydajne prasowanie niebezpiecznych odpadów do beczek.

Odpady typu szkło, puszki z farbą, olejem i innymi chemicznymi substancjami są sprasowane bezpośrednio w beczce.

Łatwy transport sprasowanych odpadów w beczkach jest możliwy dzięki specjalnej stalowe palecie, załączonej do kompaktora, którą można swobodnie transportować standardowym wózkiem paletowym.

Do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych można użyć standardowych beczek po olejach.