ORWAK Polska zapewnia doskonałą obsługę serwisową. Nasz serwis to dwudziestu pięciu wykwalifikowanych i doświadczonych techników, dyspozycyjnych w 10 centrach serwisowych w Polsce. Serwis ORWAK od ponad dwudziestu lat dba o zapewnienie ciągłości pracy urządzeń ORWAK w Polsce. Zapewniamy Państwu wsparcie w ramach asysty telefonicznej oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta plan przeglądów okresowych. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki zdalnie, maksymalny czas oczekiwania na przyjazd technika od momentu zgłoszenia wynosi 48 godzin.

Dokumentacja techniczna

Każda prasa, kompaktor lub belownica jest dostarczana z instrukcją w języku polskim, z opisem obsługi maszyny oraz instrukcją diagnozowania i usuwania ewentualnych problemów.

Uruchomienie maszyn i szkolenie pracowników

Zapewniamy instalację urządzeń oraz przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi.

Wsparcie techniczne

Zapewniamy natychmiastową pomoc drogą elektroniczną, telefoniczną lub bezpośrednio.

Przeglądy techniczne

Zapewniamy coroczne przeglądy techniczne, dzięki którym maksymalnie zwiększamy żywotność użytkowanych urządzeń Orwak oraz wykrywamy ewentualne rozbieżności parametrów lub zużycie części.

Naprawy i części zamienne

W przypadku awarii zapewniamy natychmiastowe wsparcie telefoniczne lub wizytę naszych doświadczonych techników, którzy dojeżdżają z niezbędnymi częściami zamiennymi.
 
Więcej informacji: serwis.orwakpolska.pl.