ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI
EFEKTYWNA GOSPODARKA ODPADAMI

Korzyści z rozwiązań ORWAK

Transport i zarządzanie odpadami może być ogromnym wyzwaniem w zarządzaniu obiektami. Kluczowym czynnikiem jest w takim wypadku organizacja i skuteczna obsługa strategiczna przyczyniająca się do jak najlepszej gospodarki odpadami. Za pomocą rozwiązań ORWAK pracownicy mają więcej czasu na właściwe zadania i obsługę klientów. Wypas(c)uj z recyklingu nowe źródło dochodów!

Mniej odpadów to mniejsze ryzyko

Nagromadzone odpady mogą stanowić zagrożenie pożarem lub inne ryzyko narażenia na niebezpieczeństwo. Nie pozwól, aby opakowania i inne odpady zajmowały cenne miejsce w obiektach. Optymalizuj miejsce do swobodnego i bezpiecznego przepływu osób. Za pomocą rozwiązań ORWAK można szybko zmniejszyć objętość odpadów i utrzymać ład i porządek. Każdy zarządzany obiekt zyskuje na atrakcyjności i sprzyja utrzymaniu zasad bezpieczeństwa. Bele o wysokiej gęstości wymagają znacznie mniej miejsca niż stosy odpadów sypkich, a małe gabaryty pras ORWAK zajmują mało miejsca. 

Efektywna obsługa różnorodnych rodzajów odpadów

Znaczące ilości różnych rodzajów odpadów, które muszą być obsługiwane każdego dnia, mogą stanowić wyzwanie dla pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie obiektu. Solidne prasy i belownice ORWAK pomagają skutecznie uporać się z wieloma różnymi materiałami, tj. kartony, opakowania papierowe, worki z odpadami ogólnymi, folie z tworzyw sztucznych, szkło i puszki, wilgotne odpady stałe. Wielokomorowe prasy ORWAK zapewniają sortowanie odpadów u źródła i wytworzenie odpadów przygotowanych do zyskownego recyklingu lub utylizacji.

Rozproszone i centralne zarządzanie odpadami

Odpady szybko gromadzą się w różnych miejscach. Za pomocą rozwiązań ORWAK można zarządzać odpadami na miejscu - np. na każdym piętrze obiektu lub innych głównych obszarach. Połączenie rozproszonych i scentralizowanych rozwiązań gospodarowania odpadami umożliwia spełnienie każdych szczególnych potrzeb.

Obniżenie kosztów i generowanie dochodów

Zmniejszenie kosztów unieszkodliwiania odpadów oraz niższe opłaty są ważne dla każdego zarządcy. ORWAK nie tylko pomaga zmniejszyć te koszty i opłaty, ale stwarza również nowe źródło dochodu:

Sortowanie u źródła> Wyższa jakość odpadów do recyklingu> Przychody z materiału nadającego się do recyklingu

Wysokie zagęszczenie odpadów> Rzadsze opróżnianie kontenerów> Mniejsze opłaty unieszkodliwiania odpadów

Sortowanie> Mniej odpadów do utylizacji> Niższe opłaty

Inwestycja w belownice ORWAK gwarantuje najskuteczniejszą gospodarkę odpadami!