DOBRE PRAKTYKI

DOBRE PRAKTYKI
GOSPODARKI ODPADAMI
W SKLEPACH I SUPERMARKETACH SPOŻYWCZYCH
69

Sklepy i supermarkety spożywcze są najczęściej odwiedzanymi miejscami. Odpady w nich powstające są znacznym kosztem prowadzonej przez nie działalności. Gospodarowanie odpadami, poza wymogiem prawnym, to również możliwość dodatkowych przychodów z recyklingu odpadów. To doskonała okazja biznesowa dla firmy prowadzącej sklep, ale również jej otoczenia rynkowego i środowiska.

DOBRE PRAKTYKI
GOSPODARKI ODPADAMI W HANDLU DETALICZNYM
69

Centra handlowe i sprzedawcy detaliczni, prowadzący w nich działalność, mają ogromne możliwości w zakresie recyklingu i zarządzania odpadami. Duże centra handlowe wdrażające strategiczne programy mogą przyczynić się do wykorzystania surowców wtórnych oraz redukcji odpadów, a jednocześnie oszczędzić pieniądze i chronić środowisko lokalne.

DOBRE PRAKTYKI
GOSPODARKI ODPADAMI W PUBACH I RESTAURACJACH

69

W branży usług gastronomicznych znalezienie sposobów zwiększenia zysku, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego wizerunku wśród klientów, jest bardzo ważne do zachowania ciągłości działalności, rozwoju i zadowolenia klientów. Bez względu na to czy jest to bar szybkiej obsługi, restauracja czy każdy inny punkt obsługi gastronomicznej.

REDUKCJA I RECYKLING ODPADÓW NA MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH

70

Od wielu lat różne światowe, regionalne i lokalne grupy ochrony środowiska naturalnego zwracają uwagę na działania i skutki przemysłu morskiego i śródlądowego. Obowiązujące prawo dotyczące działalności prowadzonej na wodzie kompleksowo reguluje zasady i wymagania dotyczące działań prowadzonych przez przedsiębiorców korzystających z wód do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Ponieważ ponad ¾ naszej planety jest pokryte wodą, w interesie wszystkich mieszkańców jest, aby była ona wolna od zanieczyszczeń, a prowadzona na niej działalność nie zakłócała i nie wpływała na środowisko naturalne.

ODPADY W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH
- DOBRE PRAKTYKI

Trend wykorzystania i ulepszenia gospodarki odpadami w zakładach produkcyjnych przybiera na sile. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną mają wielki potencjał w zakresie recyklingu i ta świadomość wśród nich wciąż rośnie. Coraz rzadziej zdarzają się przypadki ignorowania korzyści i zysków, jakie niosą za sobą odpady z linii produkcyjnych. Odpadami mogą być opakowania, surowce niewykorzystane w produkcie gotowym, jak również produkty uboczne lub niepełnowartościowe powstające w procesie produkcji, których nie da się ekonomicznie przetworzyć.

Orwak Polska

Lider wspierający przedsiębiorstwa w prowadzeniu efektywnej gospodarki odpadami.

Sprzedaż i montaż urządzeń do odpadów - prasy, belownice, kompaktory, brykieciarki. Serwis urządzeń do odpadów. Części zamienne i materiały eksploatacyjne do urządzeń do odpadów.