HANDEL DETALICZNY
GDY CHCESZ MIEĆ
WIĘCEJ CZASU DLA KLIENTÓW

KORZYŚCI Z UŻYTKOWANIA PRAS I BELOWNIC ORWAK

Za pomocą rozwiązań ORWAK pracownicy mają więcej czasu na prowadzenie sprzedaży i obsługę klientów. Przedsiębiorca zyskuje więcej miejsca dla produkty w sklepie i cieszy się z mniejszych kosztów usuwania odpadów. Wypas(c)uj z recyklingu nowe źródło dochodów!

WIĘCEJ MIEJSCA

Nie pozwól, aby opakowania i inne odpady zajmowały cenne miejsce powierzchni handlowej i magazynowej. Optymalizuj miejsce dla produktów i swobodnego przepływu klientów i pracowników.

Za pomocą rozwiązań ORWAK można szybko zmniejszyć objętość odpadów i utrzymać ład i porządek. Sklep zyskuje na atrakcyjności i sprzyja atmosferze do udanych zakupów. Bele o wysokiej gęstości wymagają znacznie mniej miejsca niż stosy odpadów sypkich, a małe gabaryty pras ORWAK zajmują mało miejsca.

ŁATWA I BEZPIECZNA OBSŁUGA PRZEZ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW

Systemy zbierania odpadów są obsługiwane najczęściej przez personel sklepu, ale również i przez dostawców albo klientów.

Rozwiązania ORWAK są bardzo bezpieczne i łatwe w obsłudze, dzięki czemu zarówno pracownicy i zewnętrzni dostawcy mogą szybko, łatwo i bezpiecznie z nich korzystać.

EFEKTYWNA OBSŁUGA RÓŻNYCH ODPADÓW

Ogromne góry odpadów opakowaniowych są wyzwaniem dla każdego sprzedawcy. Zróżnicowana gama produktów magazynowanych przez większość sprzedawców generuje różnorodne rodzaje odpadów.

Solidne rozwiązania ORWAK pomagają skutecznie uporać się z wieloma różnymi odpadami, tj. kartony, opakowania z tworzyw sztucznych, papieru, taśmy, itp. Wielokomorowe prasy ORWAK zapewniają sortowanie odpadów u źródła i wytworzenie zbelowanych odpadów wartościowych do recyklingu lub utylizacji.

WIĘCEJ CZASU DLA KLIENTÓW

Każda minuta pracownika poświęcona uporaniu się z odpadami oznacza mniej czasu dla klientów, a to jest przecież podstawa każdej działalności handlowej. Dzięki wydajnym rozwiązaniom ORWAK pracownicy nie muszą tracić cennego czasu na cięcie i składanie kartonów, pudeł itp. Niech urządzenie ORWAK przyspieszy obsługę odpadów, a pracownicy poświęcą więcej czasu swoim klientów.

OBNIŻENIE KOSZTÓW I GENEROWANIE NOWEGO ŹRÓDŁA DOCHODU

Zmniejszenie kosztów unieszkodliwiania odpadów oraz niższe opłaty są ważne dla każdego sprzedawcy żywności. ORWAK nie tylko pomaga zmniejszyć te koszty i opłaty, ale stwarza również nowe źródło dochodu:

  • Sortowanie u źródła> Wyższa jakość odpadów do recyklingu> Przychody z materiału nadającego się do recyklingu
  • Wysokie zagęszczenie odpadów> Rzadsze opróżnianie kontenerów> Mniejsze opłaty unieszkodliwiania odpadów
  • Sortowanie> Mniej odpadów do utylizacji> Niższe opłaty
  • Efektywna gospodarka odpadami> Więcej czasu na obsługę klientów i prowadzenie zyskownej sprzedaży

Inwestycja w belownice ORWAK gwarantuje najskuteczniejszą gospodarkę odpadami!