ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA, MORSKA, PLATFORMY
MNIEJSZE KOSZTY WIĘCEJ MIEJSCA

Na pokładach statków i jednostek pływających miejsce jest niezwykle cenne. Wyzwaniem jest również zmniejszenie wysokich kosztów usuwania odpadów.

Korzyści z użytkowania pras i belownic ORWAK

Za pomocą rozwiązań ORWAK można przejąć kontrolę nad odpadami i zaoszczędzić przestrzeń, czas oraz znacząco zmniejszyć koszty obsługi odpadów. Więcej miejsca dla produktów, więcej czasu, więcej miejsca na zakupy na półkach i mniejsze koszty usuwania odpadów! Wyciśnij z recyklingu nowe źródło dochodów!

Maksymalne wykorzystanie powierzchni

Nie pozwól, aby opakowania i inne odpady zajmowały cenne miejsce powierzchni. Za pomocą rozwiązań ORWAK można szybko zmniejszyć objętość odpadów i utrzymać ład i porządek. Bele o wysokiej gęstości wymagają znacznie mniej miejsca niż stosy odpadów sypkich, a małe gabaryty pras ORWAK zajmują mało miejsca.

Produktywne wykorzystanie czasu

Pracownicy muszą spędzać czas głównie na realizacji podstawowych zadań, a nie na obsłudze procesów dodatkowych. Za pomocą wydajnych rozwiązań ORWAK, ich czas nie będzie marnowany na tego typu nieproduktywne działania. Prasy i belownice ORWAK doskonale odnajdują się na statkach. Pozwalają przy tym na szybsze i efektywne postępowanie z odpadami. Sprasowane odpady zajmują przy tym znacznie mniej miejsca i ograniczają koszty transportu, a to pozwala skupić się na właściwych zadaniach i utrzymaniu pożądanej wydajności.

Łatwa i bezpieczna obsługa przez wszystkich użytkowników

Urządzenia do zbierania odpadów są obsługiwane przez różnych pracowników.

Rozwiązania ORWAK są bardzo bezpieczne i łatwe w obsłudze, dzięki czemu wszyscy pracownicy szybko i bez trudu używają pras lub belownic.

Efektywna obsługa różnorodnych rodzajów odpadów

Znaczące ilości różnych rodzajów odpadów, które muszą być obsługiwane każdego dnia, mogą stanowić wyzwanie dla pracowników.

Solidne prasy i belownice ORWAK pomagają skutecznie uporać się z wieloma różnymi materiałami, tj. kartony, opakowania papierowe, worki z odpadami ogólnymi, folie z tworzyw sztucznych, szkło i puszki, wilgotne odpady stałe.

Wielokomorowe prasy ORWAK zapewniają sortowanie odpadów u źródła i wytworzenie odpadów przygotowanych do zyskownego recyklingu lub utylizacji.

Obniżenie kosztów i generowanie nowego źródła dochodu

Zmniejszenie kosztów unieszkodliwiania odpadów oraz niższe opłaty są ważne dla każdego zakładu produkcyjnego. ORWAK nie tylko pomaga zmniejszyć te koszty i opłaty, ale stwarza również nowe źródło dochodu:

Sortowanie u źródła> Wyższa jakość odpadów do recyklingu> Przychody z materiału nadającego się do recyklingu

Wysokie zagęszczenie odpadów> Rzadsze opróżnianie kontenerów> Mniejsze opłaty unieszkodliwiania odpadów

Sortowanie> Mniej odpadów do utylizacji> Niższe opłaty

Efektywna gospodarka odpadami> Więcej czasu na obsługę klientów i prowadzenie zyskownej sprzedaży

Inwestycja w belownice ORWAK gwarantuje najskuteczniejszą gospodarkę odpadami!